AktualnościPorady

Podorywka – jak wykonać? Co daje?

Podorywka to ważny zabieg agrotechniczny. Podstawowym jej zadaniem jest ograniczenie bezproduktywnego parowania wody oraz wymieszanie resztek pożniwnych i pozostałych nawozów mineralnych, organicznych czy wapna. Powszechnie przyjęło się, że podorywka musi zostać wykonana szybko. Nie oznacza to jednak, że możemy wykonać ją niestarannie, gdyż to istotny zabieg, który wpływa na dalsze plonowanie.

Cel

Jak już wcześniej wspomniano, głównym celem podorywki jest ograniczenie strat wody. Poprzez wzruszenie gleby, która przesycha na powierzchni, zostają przerwane pory kapilarne i parowanie wody zostaje ograniczone. Dzięki temu woda zgromadzona pod przeschniętą warstwą powierzchniową umożliwia prawidłowe wykonanie następnych zabiegów agrotechnicznych. Płytka podorywka nie przesuszy głębokich warstw ziemi a pobudzi do kiełkowania chwasty oraz samosiewy.  Dokładne przykrycie resztek pożniwnych, które bez dostępu tlenu i odpowiednich warunkach wodnych ulegają rozkładowi, umożliwiają powstawanie próchnicy przy pomocy procesu humifikacji. Proces ten korzystnie wpływa na żyzność gleby.  Pozostawione i nie przykryte na powierzchni gleby resztki oraz uprawa zbóż po sobie jest miejscem rozwoju grzybów i szkodników. Podorywka przyczynia się do częściowego zniszczenia chwastów poprzez głębokie przykrycie nasion lub rozłogów. Długo pozostawione bez uprawy pole, zwłaszcza po zbiorze zbóż, może porastać samosiewami, a przerośnięte ściernisko i resztki słomy powodują zadarnianie pola, które później utrudni dalszą uprawę.

Wykonanie

Podorywka to zabieg letni, pożniwny. Należy go zastosować jak najszybciej po zbiorze plonu oraz słomy. Jest to zabieg płytki, zazwyczaj stosowany na głębokości około 6-10 cm w ziemi. Jeśli w podorywce używamy pługa stosunek głębokości do szerokości skiby powinien wynosić 1:2. W przypadku gdy planujemy na polu wysiew wysiew międzyplonu ścierniskowego lub jeżeli jest ono pokryte wysoką ściernią, to głębokość podorywki może wynosić 12–15 cm. W przypadku pracy z broną talerzową w zależności od kąta ustawienia talerzy brony w stosunku do kierunku ruchu intensywność pracy może być różna. Przykładowo najmniejsze wartości kątów stosuje się do rozcinania skib po orce lub przy wyrównywaniu pola. Pośrednie kąty ustawia się wtedy, gdy celem jest wymieszanie nawozów z glebą, a największe do uprawy ściernisk lub przykrycia nawozów zielonych. Pożniwna uprawa roli to głównie: bronowanie, kultywatorowanie, gruberowanie czy orka. Wykonywane czynności powinny być przeprowadzane w zgodzie z aktualnym stanem gleby. Na kondycję gleby wpływa jej zachwaszczenie, stan zbrylenia, typ i klasa, przenikanie do gleby i magazynowanie w niej wody, a także stan odżywienia gleby składnikami pokarmowymi.

Podorywka - części do maszyn rolniczych

Sprzęt

Jednym z najstarszych i przez wiele osób do dziś uznawanym za najlepsze narzędzie do skutecznej podorywki jest pług podorywkowy bądź płytko ustawiony zwykły pług orny. Dla lepszego odwrócenia skiby, przykrycia obornika i resztek pożniwnych, pługi mogą być wyposażone w przedpłużki lub w łamacze skib. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pług można połączyć z wałem kruszącym bądź broną zębową. Jednak wraz z postępem technologicznym maszyn do podorywki zaczęto używać kultywatory ścierniskowe (tzw.grubery) i brony talerzowe (tzw.talerzówki), które dziś są praktycznie najczęściej używanymi maszynami do tego typu prac i znajdują się w niemalże każdym gospodarstwie. Praktycznie z roku na rok na wystawach rolniczych prezentowanych jest coraz to więcej modeli oraz producentów nowoczesnych maszyn uprawowych. Użycie tych maszyn w przypadku podorywki pozwala zaoszczędzić nam dużo czasu poprzez stosunkowo dużą prędkość i szerokość pracy oraz jest zdecydowanie mniej kosztowny niż użycie pługa. Natomiast nie zawsze brona talerzowa dobrze sprawdzi się na glebach średnich i ciężkich, gdyż zdarza się, że pozostawia pasy nieuprawionego pola. Z reguły zaś lepiej radzi sobie na ziemiach lekkich. Oczywiście nie można tutaj postawić jednoznacznej oceny, gdyż wiele zależy od warunków polowych a także maszyn, którymi pracujemy. Narzędzia do uprawy ścierniskowej, mimo podobieństw, często różnią się detalami konstrukcyjnymi, które wpływają na jakość i lekkość pracy. Na pewno ważne jest, aby przed wyjazdem w pole dokonać oględzin naszego sprzętu. Zależnie od rodzaju posiadanego sprzętu (brona talerzowa, kultywator ścierniskowy, pług podorywkowy) należy sprawdzić stan skib, lemieszy, talerzy, wałów, redlicy, łap itp. Oględzinom maszyn rolniczych sprzyja najbardziej czas zimowy, lecz czas przedżniwny, w którym rolnik ma jeszcze chwilę ,,oddechu” też będzie dobrą okazją, żeby przygotować swój sprzęt uprawowy. Jak powszechnie wiadomo sprawny i zadbany sprzęt to jeden z kluczowych elementów owocnej uprawy w dynamicznym współczesnym rolnictwie. Przy wymianie części wskazane jest, by kierować się ich jakością oraz sposobem wykonania. Będąc już w temacie części do maszyn uprawowych warto wspomnieć o firmie Granit. Firma ta cechuje się bardzo wysoką jakością części do maszyn uprawowych i nie tylko. Talerze czy lemiesze które posiada w ofercie firma Granit są wyprodukowane przy użyciu najnowszych technologii z najwyższej jakości wysokogatunkowej i wytrzymałej stali pochodzącej tylko z renomowanych europejskich hut. Solidna część wymienna powinna posiadać twardość (HRC) nie mniejszą niż 50 (+/-2) oraz charakteryzować się wysoką ścieralnością i odpornością na uderzenia. Takie właśnie części oferuje nam firma Granit. Na ten moment to niewątpliwie jeden z topowych dystrybutorów części rolniczych w Europie jak i na świecie.

Komentarze Facebook
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close