AktualnościBez kategoriiPorady

Powszechny spis rolny – co warto wiedzieć i czego się spodziewać?

Od 1 września na terenie całego kraju ruszył powszechny spis rolny, spis ten będzie trwał przez następne 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. Większość rolników zastanawia się po co i na co owy spis został zorganizowany? W skrócie, Główny Urząd Statystyczny spisuje rolników aby pozwolić centralnym i lokalnym władzom, w przyszłości podejmować słuszne decyzje dotyczące rozwoju segmentu rolnictwa oraz taktyki na kolejne lata.

Spis rolny jest przeprowadzany raz na 10 lat w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej oraz organizacji ONZ. Ostatni spis rolny w Polsce odbył się w 2010 roku i przyszła pora na kolejny.

Kogo obowiązuje spis rolny?

Spis rolny zobowiązuje wszystkie gospodarstwa rolne które, prowadziły działalność w dniu 1 czerwca 2020 i tak: spis rolny jest obowiązkowy i dotyczy każdej osoby prowadzącej gospodarstwo rolne. Powstała w tym celu akcja „Spiszmy się, jak na rolników przystało”, aby zachęcić i przekonać jak największą liczbę osób, że spis rolny jest organizowany po to, aby nam rolnikom i władzom było łatwiej w przyszłości podejmować trafne oraz słuszne decyzje na dalszy, prawidłowy rozwój gospodarstw rolnych.

Gdzie możemy się spisać?

Rolnik ma do wyboru spis telefoniczny – dzwoniąc na infolinię pod numer 22 279 99 99, gdzie wywiad z nami przeprowadzą rachmistrzowie lub sposób internetowy – wchodząc na stronę https://spisrolny.gov.pl, na której odpowiadamy na proste i przejrzyste pytania.

Z rolnikami którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi- w celu przeprowadzenia wywiadu, lub bezpośrednio – przeprowadzając ankietę w dogodnym miejscu dla rachmistrza i osoby prowadzącej gospodarstwo rolne.

Jeśli z gospodarzem skontaktuje się rachmistrz, gospodarz ma obowiązek udzielić mu potrzebnych do przeprowadzenia spisu rolnego odpowiedzi.

Jakich pytań możemy się spodziewać?

W ankiecie na stronie internetowej lub w wywiadzie telefonicznym rachmistrzowie zapytają się nas m.in. o powierzchnie gospodarstwa, produkcję zwierzęcą lub posiadany park maszynowy, cały wywiad składa się z jedenastu konkretnych działów takich jak:

 • Użytkowanie gruntów
 • Powierzchnia zasiewów
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Sposób utrzymania bydła, świń i kur niosek
 • Nawożenie
 • Ochrona roślin
 • Budynki gospodarskie
 • Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
 • Działalność gospodarcza
 • Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
 • Aktywność ekonomiczna
 • Chów i hodowla ryb

A co jeśli zapytają ile zarabiam?

Spokojnie, takie pytania na pewno nie padną. GUS zastrzega że pytania dotyczące majątku lub dochodu rolnika nie zostaną zadane przez rachmistrza i osoba prowadząca gospodarstwo nie powinna się o nie martwić.

Czy dane osobowe są bezpieczne?

Dane które zostaną wprowadzone na stronie, lub zostaną zanotowane przez rachmistrza w wywiadzie telefonicznym są chronione prawnie i objęte tajemnicą statystyczną. Osoby które są zaangażowane w spis rolny są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy spisowej. Za złamanie zasad przestrzegania tajemnicy spisowej grozi wysoka kara grzywna.

Jakie działalności wliczają się w prowadzenie gospodarstwa?

Przede wszystkim w działalność gospodarstwa wlicza się produkcję roślinną, która obejmuje wszystkie uprawy rolne, następnie hodowla zwierząt gospodarczych a na koniec prowadzenie i utrzymywanie gruntów rolnych, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych.

Z kim powinien rozmawiać rachmistrz, kto musi wypełnić ankietę?

Na pytania zadane przez rachmistrza telefonicznie lub na spotkaniu, bądź uzupełniając formularz spisowy na stronie musi odpowiedzieć użytkownik gospodarstwa. Jeśli jesteś właścicielem i użytkownikiem gospodarstwa masz obowiązek odpowiedzieć na pytania osobiście. Jeżeli jednak jesteś tylko właścicielem gospodarstwa ale nie użytkownikiem i w dniu 1 czerwca 2020 roku gospodarstwo wydzierżawia inna osoba to ta osoba ma obowiązek wziąć udział w spisie rolnym.

Które gospodarstwa obejmuje spis rolny?

Spis rolny obejmuje gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha lub większej powierzchni, a także gospodarstwa, które nie przekraczają powierzchni 1 ha, ale prowadzą działy specjalne produkcji rolnej typu: szkółki sadownicze, drzewa i krzewy owocowe lub niewielkiej ilości produkcję zwierzęcą. Gospodarstwa nietowarowe, czyli takie które nie prowadza sprzedaży towaru a zajmują się produkcją jedynie na swój użytek lub które utrzymują grunty rolne tylko po to aby zachować je w dobrej kulturze również są zobowiązane wziąć udział w spisie rolnym.

Podsumowując, powszechny spis rolny nie jest niczym strasznym i użytkownik gospodarstwa nie powinien się niczego obawiać. Są to pytania które w przyszłości mają ułatwić władzom oraz rolnikom podejmować decyzje dotyczące inwestycji, polityki oraz jak najlepszemu rozwojowi gospodarstw.

Komentarze Facebook
Pokaż więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close